woensdag 11 september 2013

Tips van de bib: Vergeet dementie, onthou mens! (Internationale Werelddag Dementie 21 september)Vergeet dementie, onthou mens!

Omdat met de leeftijd het risico op gezondheidsproblemen toeneemt, mag men verwachten dat het aantal zorgvragers de komende jaren sterk zal stijgen. Zo zullen er ook meer personen met dementie zijn. Momenteel zijn er bijna 30.000 personen met dementie. Velen kennen in hun nabijheid een familielid of een kennis die geconfronteerd wordt met deze ziekte. De meeste van hen wonen thuis. 
Het provinciebestuur wil ondersteuning bieden door goede informatie te geven en kreeg daarvoor advies van het Expertise Centrum Dementie Vlaanderen.

In de bib zijn er nu inspiratiegidsen beschikbaar waarmee de provincie, i.s.m. de bibliotheken, iedereen die geconfronteerd wordt met dementie, wil ondersteunen. De ‘Inspiratiegids dementie’ geeft een overzicht van het materiaal dat over dit thema ter beschikking is. Op de website www.provant.be/dementie kun je steeds de geüpdatete lijst consulteren. Via www.onthoumens.be vind je meer informatie over de campagne 'Vergeet dementie, onthou mens', o.a. ook over diverse activiteiten die georganiseerd worden.

Een aantal van deze materialen kan je vinden in onze collectie. We hebben de lijst nog aangevuld met andere werken rond het thema en presenteren deze op de tweede verdieping van de bibliotheek bij de lees-, kijk- en luistertips van de bib. De volledige lijst vind je ook online op de startpagina van de catalogus bij de Tips van de bib.

Geen opmerkingen: